Simple Comic е прост и ефективен CBR и CBZ файлов зрител. Това го прави
map